densytometria

OsCare Sono zostało zaprojektowane szczególnie do prowadzania badań przesiewowych w kierunku osteoporozy i osteopenii oraz stanu kości. Razem z innymi klinicznymi czynnikami ryzyka wyniki badań urządzeniem OsCare Sono uzupełniają badania lekarza w kierunku ryzyka złamania osteoporotycznego. Badanie jest łatwo dostępne, dokładne, opłacalne i nie wymaga napromieniowania, umożliwiając badania przesiewowe dużych populacji.

Szczegóły produktu

 • Szybka procedura badania (ok 5 min)
 • Wyniki w odniesieniu do wartość T-Score i Z-Score
 • Dostarcza cennych informacji na temat ryzyka osteopenii lub osteoporozy
 • Ułatwia planowanie leczenia i jego kontynuacji
 • Lekki oraz przenośny (0,4 kg)
 • Niska częstotliwość (200 kHz) – korelacja mineralnej gęstości kości (BMD) oraz grubości warstwy korowej kości
 • Opatentowany system eliminacji zakłóceń wyników poprzez tkankę miękką
 • Brak promieniowania - pomiar można bezpiecznie powtarzać
 • Umożliwia przeprowadzenie badań przesiewowych na szeroką skalę
 • Wiarygodne i szybkie badanie
 • Proste w instalacji oprogramowanie

Urządzenie przesiewowe OsCare SonoTM  oparte jest na ultradźwiękach niskiej częstotliwości (-200 kHz). Prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych dostarcza informacji o wytrzymałości kości, co definiuje się geometrią, gęstością i elastycznością kości.

Pomiaru dokonuje się na kości promieniowej. W przeciwieństwie do kości piszczelowej czy pięty, osteoporozę szybciej wykryje się na kości promieniowej ze względu na mniejszy nacisk mechaniczny na kość promieniową. Najbardziej powszechnym obszarem występowania złamań osteoporotycznych poza kością promieniową są biodra i odcinek piersiowy kręgosłupa.

Prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych OsCare SonoTM zostaje skorelowana z mineralną gęstością kości (BMD) oraz grubością warstwy korowej kości. Bazując na wynikach badań klinicznych OsCare SonoTM wylicza statystycznie wynik Z-Score and T-Score.

T-score porównuje gęstość kości ze średnią gęstością kości statystycznej zdrowej młodej kobiety. Wynik podawany jest jako szereg odchyleń standardowych poniżej średniej. T-score powyżej -1 znajduje się w tym samym zakresie co wynik dla młodej zdrowej kobiety i wskazuje na małe ryzyko złamania.  Wartość pomiędzy -1 do -2,5 pokazuje, że 14% względnie zdrowych młodych kobiet wykazałoby wartość w tym zakresie i określa umiarkowanie podwyższone ryzyko złamania. Wynik T-score poniżej -2,5 pokazuje, że tylko mniej niż 1% pozornie zdrowych młodych kobiet wykazałoby tak niską wartość. W tym przypadku ryzyko złamań jest znacznie podwyższone.

Z-score, stosowany jest do porównania z innymi osobami z tej samej grupy wiekowej, etnicznej oraz płci.  Ten wynik jest przydatny do stwierdzenia czy występuje coś nietypowego powodującego utratę gęstości kości. Niski wynik Z-score wskazuje na możliwość występowania dodatkowych czynników innych niż starzenie się, mających wpływ na utratę gęstości kości. Czynniki te obejmują: zmiany tarczycowe, niedożywienie, wzajemne oddziaływanie leków i nadmierne używanie tytoniu.

Urządzenie OsCare SONOTM do wykrywania osteoporozy mierzy prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w kości, i charakteryzuje się głowicą posiadającą kilka punktów emisji oraz odczytu fali ultradźwiękowej. W porównaniu z innymi urządzeniami OsCare SonoTM wykorzystuje mniejszą częstotliwość ultradźwięków (około 200 kHz). Ultradźwięki niższej częstotliwości przenikają głębiej w tkankę kostną dając lepszą korelację z warstwą korową kości.  Urządzenie posiada także opatentowaną geometrię głowicy czujnika oraz algorytm obliczania, co pomaga w eliminowaniu efektu tkanki miękkiej.

Fale ultradźwiękowe transmitowane są kolejno jedna po drugiej aby zapewnić poprawność pomiaru. Urządzenie porównuje wynik pomiaru z danymi dla dostępnej grupy odniesienia i oblicza wartości Z-score i T-score, wskazując na zwiększone ryzyko wystąpienia osteoporozy. Teraz wykwalifikowany lekarz może użyć tych danych, razem z innymi dostępnymi danymi pacjenta celem zaplanowania leczenia i jego kontynuacji, i jeżeli uzna to za konieczne może wysłać pacjenta na badanie metodą DEXA.

 

PARAMETRY TECHNICZNE    

 • Wymiary głowicy: 105x37x87 mm (LxWxH)
 • Wymiary urządzenia przekazującego: 78x37x22 mm (LxWxH)
 • Waga: 0,4 kg
 • Zasilanie: 5V 500mA (2,5 W) przez USB
 • Ciągły sygnał pomiaru
 • Zakres prędkości przenoszenia: 3200-4300 m/s
 • Dokładność pomiaru: +/- 50 m/s
 • Głowica ultradźwiękowa: liniowa 4-punktowa (200 kHz)
 • Warunki pracy: temperatura: 10-36oC, wilgotność: 30-75%, ciśnienie: 800-1060 mbar