IZOLATORY transportowe

Komora BIO-ISO do transportu pacjentów zakaźnych w atmosferze podciśnienia

 

Komora do transportu pacjentów zakaźnych HERMETYCZNA

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest produkowana przez francuską firmę CIR MEDICAL - od około 40 lat produkującej na terenie Francji wyroby medyczne, w których wykorzystywane jest podciśnienie i nadciśnienie.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest kolejną w ciągu wielu lat wersją komory. Na obecną konstrukcję komory do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO miała wpływ między innymi epidemia spowodowana wirusem ebola, która miała miejsce kilka lat temu we Francji. Komora do transportu pacjentów zakaźnych jest podstawowym urządzeniem do transportu chorych we Francji stosowanym przez wszystkie służby. Komory te są użytkowane także w wielu krajach świata.

Informacje użytkowo-techniczne dotyczące komory do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO

Wielokrotne użycie i odkażanie:

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest przeznaczona do kontaktu drobnoustrojami chorobotwórczymi. Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest przeznaczona do wielokrotnego użytku i przeznaczona do odkażania. Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest pozbawiona (poza filtrami i pianką) elementów które nie nadają się do odkażenia ze względu na splot (tkaniny), powierzchnię (rzepy), skomplikowaną konstrukcję (zamki metalowe).

Specyfikacja użytych materiałów i podzespołów:

Folia: poliuretan o grubości 300 mikronów przeznaczony do odkażania

Zamek: zamek typu suwak gazoszczelny i wodoszczelny przeznaczony do odkażania

Rękawice:

Rękawice zastosowane w komorze BIO-ISO są rękawicami wielorazowego użytku. Przeznaczone do odkażania. Zastosowane rękawice są wykonane z neoprenu. Są to rękawice produkowane przez producenta zewnętrznego do kontaktu ze skażeniami. Są oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej 0333 na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej. Jest to dyrektywa dotycząca sprzętu określanego w Polsce jako sprzęt bhp. Rękawice neoprenowe spełniając wymagania poniższych norm są przeznaczone do pracy w zagrożeniach jak poniżej:

  • PN-EN 374: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizamami

  • PN-EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniem mechanicznym

  • PN-EN 421: Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.

 Filtry klasy P3

Zastosowane filtry klasy P3 są umieszczone w newralgicznych miejscach i filtrują zarówno powietrze zewnętrzne tłoczone do komory przez sprężarkę, jak i powietrze wychodzące z komory. Zastosowane filtry spełniają następujące normy:

  • normę dla filtrów do sprzętu ze wspomaganiami przepływu powietrza PN-EN 12942,
  • normę dla filtrów do sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza PN-EN 12941
  • normę dla filtrów do sprzętu do ochrony układu oddechowego PN-EN 143:2000.

Pasy:

Pasy zastosowane w komorze do transportu pacjentów chorych zakaźnie BIO-ISO są wykonane w technologii powlekania pasa obustronnie elastomerem termoplastycznym. Są zaopatrzone w klamry z tworzywa. Całość nadaje się do łatwego odkażenia.