IZOLATORY transportowe

Izolator transportowy BIOBAG

Jest w pełni kompletnym samodzielnym urządzeniem do izolacji, unieruchomienia kręgosłupa i transportu osoby wymagającej takiej izolacji ze względu na zdrowie/życie tej osoby lub zagrożenie dla środowiska zewnętrznego. Jest to szczelna komora z własną podłogą i 8 uchwytami do przenoszenia. Do transportu ręcznego (przenoszenia) nie wymaga instalacji na żadnych dodatkowych noszach. Izolator transportowy BIOBAG może być transportowany dowolnym środkiem lokomocji.

Izolator transportowy BIOBAG jest wyposażony w 6 filtrów typu A2B2E2K2HgP3 zgodnych z normą EN 141 i EN142 (zewnętrzne filtry izolatora) oraz dwa silniki typu COMPACT AIR PLUS wspomagające oddychanie i dostarczające czyste przefiltrowane powietrze.

Izolator transportowy BIOBAG jest urządzeniem medycznym i odnośnie warunków użytkowania, certyfikacji i stosowania elementów zamiennych podlega ustawie o wyrobach medycznych, która stanowi, że urządzenie może być eksploatowane wyłącznie z tymi artykułami, z którymi było certyfikowane. Nie ma możliwości zmiany wyposażenia w zakresie filtrów czy silników.

Zabezpieczenie osoby zdrowej w środowisku skażonym:

Izolator BIOBAG CIRmedical jest przeznaczony do transportu osób rannych w terenie skażonym substancjami chemicznymi, biologicznymi, promieniotwórczymi (radioaktywnymi) w wyniku użycia broni masowego rażenia (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna, jądrowa), w wyniku ataku terrorystycznego, w wyniku katastrofy przemysłowej lub laboratoryjnej skutkującej wydostaniem się na zewnątrz wymienionych rodzajów substancji. W tym zakresie izolator transportowy BIOBAG uniemożliwia skażenie osoby znajdującej się w izolatorze.


Izolator BIOBAG CIRmedical przeznaczony jest do transportu osób skażonych substancjami chemicznymi, biologicznymi, promieniotwórczymi oraz osób chorych zakaźnie oraz osób chorych na schorzenia nieznanego pochodzenia. W tym zakresie izolator transportowy BIOBAG uniemożliwia skażenie środkowiska zewnętrznego przez osobę skażoną, chorą zakaźnie, chorą na nieznaną chorobę.

 

Izolator transportowy BIOCELNU

Jest przeznaczony do:

  • izolacji pacjenta chorego na chorobę nieznanego pochodzenia w celu przetransportowania go do miejsca przeznaczenia
  • transportu ręcznego pacjenta (po zamocowaniu np. na noszach koszowych),
  • transportu ambulansem (po zamocowaniu na noszach głównych), transportu samolotem (po zamocowaniu na noszach koszowych).

System BIOCELNU francuskiej firmy CIRmedical z łatwością pozwala na odizolowanie pacjentów zanieczyszczonych lub skażonych trującą lub promieniotwórczą substancją oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Komora chroni personel medyczny ratowniczy oraz transportowy przed zakażeniami od pacjenta; chroni także ambulans lub inny środek transportu, którym przewożony jest podejrzany pacjent; zapewnia, że środek transportu nie zostanie zainfekowany lub skażony. Komora została wyposażona w szczelne zamknięcie wykonane z Hytrelu - elastomeru termoplastycznego łączącego funkcję uszczelniającą i oddzielającą, zgrzanego metodą wysokoczęstotliwościową z przezroczystą, wytrzymałą taśmą 40/100. Komora jest wyposażona także w hermetyczne rękawy do opieki nad pacjentem. Wejście do komory - śr. 40 pozwala dostarczyć pacjentowi przefiltrowane powietrze. Dodatkowo 4 kartrydże P3 są umieszczone wewnątrz komory.

Izolator transportowy BIOCELNU nie jest wyposażony w materac próżniowy. Wymaga mocowania na noszach. Izolator transportowy BIOCELNU jest przeznaczony do transportu ręcznego pacjenta (po zamocowaniu np. na noszach koszowych), transportu ambulansem (po zamocowaniu na noszach głównych), transportu samolotem (po zamocowaniu na noszach koszowych).