pompy strzykawkowe

Medima S

Podstawowy model, bardzo prosty w obsłudze, infuzja w ml/h, ml/min oraz ml/24h. Możliwość wyliczenia szybkości dozowania na podstawie objętości i czasu oraz zapisania w pompie 120 nazw leków i wyświetlenia ich w czasie infuzji.
 
Medima S1
 
Poza funkcjami modelu S możliwość prowadzenia infuzji praktycznie we wszystkich stosowanych w medycynie jednostkach (np. mg/kg/h, kU/h). Zaawansowane tryby dozowania takie jak profil oraz infuzja z przerwą. Możliwość wpisania do pompy biblioteki leków złożonej z maksymalnie 120 procedur dozowania, ale bez limitów.
 
Medima S2
 
Posiada możliwości modelu S1 oraz pozwala na zapisanie w bibliotece leków limitów miękkich i twardych dla wszystkich parametrów infuzji.
 
Model PCA
 
Przeznaczony jest do walki z bólem pooperacyjnym lub przewlekłym. Dostępny w wersji z osłoną strzykawki lub bez.
 
Wszystkie modele pomp obsługiwane są w ten sam sposób (z uwzględnieniem różnic między modelami) i posiadają szereg wspólnych cech:
 
Duży i czytelny wyświetlacz graficzny na którym wyświetlane są następujące informacje:
  • Nazwa leku
  • Szybkość dozowania (dawkowanie)
  • Stan naładowania akumulatora oraz rodzaj zasilania
  • Ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji
  • Objętość i typ wybranej strzykawki

Szeroki asortyment strzykawek krajowych i zagranicznych o objętościach 5, 10, 20, 30, 50 ml. Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki ułatwia i przyspiesza obsługę pompy, zmniejsza błędy początkowe infuzji.

Proste programowanie i łatwa obsługa. Szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. Możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji.

Infuzja w różnych jednostkach ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24godz.

Blokada danych. Zaprogramowane parametry mogą być chronione hasłem dostępu. Dodatkowo rozbudowany system funkcji ochrony, pozwalający zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy.

Bolus automatyczny i manualny. Możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży. Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego. Po wykryciu okluzji pompa wycofuje ramię obniżając ciśnienie w drenie i zmniejszając do minimum ilość zgromadzonego w nim leku. 6 poziomów ciśnienia okluzji. Możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji. Wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu.

Rozbudowany system alarmów. Pozwala na regulację głośności i wybór typu dźwięku. Tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza.

Rejestr zdarzeń. Umożliwia zapisanie pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Zapisana informacja może być przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC.

Biblioteka leków. W pamięci pompy zapisać można 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji. Dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych. Limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu. Po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, a dzięki limitom zmniejsza się ryzyko przedawkowania leku. Bibliotekę leków wpisać można w następujący sposób:
- bezpośrednio z klawiatury pompy
- przesłać z pompy do pompy za pomocą interfejsu RS232
- utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet