kombinezon

DuPont™ Tyvek® Classic Plus

Model Tyvek Classic Plus zapewnia wysoką ochronę przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy, pyłem, cząstkami stałymi, włóknami, mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi.

Pętelki na kciuki zapobiegają zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową. Przedłużona do podbródka, zaklejana osłona zamka błyskawicznego i przyklejana osłona podbródka gwarantują doskonałą szczelność. Dostępny również w wersji ze skarpetami szczelnie połączonymi z nogawkami kombinezonu. Tyvek Classic Plus posiada właściwości antystatyczne i nie pyli. 

Kategoria CE:

Typ 4: zgodnie z normą EN 14605

Typ 5: zgodnie z normą EN ISO 13982-1

Typ 6: zgodnie z normą EN13034

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-5

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2*

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

 

Tychem® C2

Kombinezony przeciwchemiczne Tychem® C (model CHA5) zapewniają ochronę barierową typu 3-B, 4, 5 i 6 przed wieloma rodzajami nieorganicznych substancji chemicznych oraz zagrożeń biologicznych, a jednocześnie są lekkie i wygodne.

Te nowatorskie kombinezony chronią przed zagrożeniami chemicznymi (stężonymi nieorganicznymi oraz bardzo drobnymi cząstkami stałymi) i biologicznymi (spełniają wymagania normy EN 14126). Dzięki ergonomicznej budowie pomagają użytkownikom łatwo i wygodnie wykonywać nawet trudne prace.

 

ProChem® II F

ProChem® II F zapewnia skuteczną ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu, biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz przed skażeniem cząstkami, włóknami i pyłami (również radioaktywnymi). Kombinezon zapewnia także ochronę przed środkami bojowymi.

Kombinezon w wykonaniu standardowym posiada elastyczne pętelki na kciuki. Zapobiegają one zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową. Wejście do kombinezonu znajduje się w poprzek na plecach i jest zamknięte podwójną osłoną za pomocą rzepów. Osłona wokół twarzy wykonana z butylu doskonale uszczelnia zewnętrzną stronę maski pełnotwarzowej. Jeśli kombinezon i ewentualne opcje, nie uległy skażeniu i/lub mechanicznemu uszkodzeniu podczas pracy, możliwe jest jego powtórne użycie. Również bez problemu można skorygować nieprawidłowe zamknięcie osłony.